Hen Destament

Testament Newydd

Jeremeia 17:16 Beibl William Morgan 1588, 1620 (BWM)

Ond myfi ni phrysurais rhag bod yn fugail ar dy ôl di: ac ni ddymunais y dydd blin, ti a'i gwyddost: yr oedd yr hyn a ddaeth o'm gwefusau yn uniawn ger dy fron di.

Darllenwch bennod gyflawn Jeremeia 17

Gweld Jeremeia 17:16 mewn cyd-destun