Hen Destament

Testament Newydd

Deuteronomium 30:6 Beibl William Morgan 1588, 1620 (BWM)

A'r Arglwydd dy Dduw a enwaeda dy galon, a chalon dy had, i garu yr Arglwydd dy Dduw â'th holl galon, ac â'th holl enaid, er mwyn cael ohonot fyw.

Darllenwch bennod gyflawn Deuteronomium 30

Gweld Deuteronomium 30:6 mewn cyd-destun