Hen Destament

Testament Newydd

Philipiaid 3:9 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

a'm cael ynddo ef, heb ddim cyfiawnder o'm heiddo fy hun sy'n tarddu o'r Gyfraith, ond hwnnw sydd trwy ffydd yng Nghrist, y cyfiawnder sydd o Dduw ar sail ffydd.

Darllenwch bennod gyflawn Philipiaid 3

Gweld Philipiaid 3:9 mewn cyd-destun