Hen Destament

Testament Newydd

Philemon 1:6 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

Yr wyf yn deisyf y bydd y ffydd, sy'n gyffredin i ti a ninnau, yn gyfrwng effeithiol i ddyfnhau dealltwriaeth o'r holl ddaioni sy'n eiddo i ni yng Nghrist.

Darllenwch bennod gyflawn Philemon 1

Gweld Philemon 1:6 mewn cyd-destun