Hen Destament

Testament Newydd

Jwdas 1:8 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

Y mae'r un fath eto yn achos y rhai hyn. Y mae eu breuddwydio yn peri iddynt halogi'r cnawd, a diystyru awdurdod, a sarhau'r bodau nefol.

Darllenwch bennod gyflawn Jwdas 1

Gweld Jwdas 1:8 mewn cyd-destun