Hen Destament

Testament Newydd

Ioan 21:24 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

Hwn yw'r disgybl sydd yn tystiolaethu am y pethau hyn, ac sydd wedi ysgrifennu'r pethau hyn. Ac fe wyddom ni fod ei dystiolaeth ef yn wir.

Darllenwch bennod gyflawn Ioan 21

Gweld Ioan 21:24 mewn cyd-destun