Hen Destament

Testament Newydd

Ioan 19:9 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

Aeth yn ei ôl i mewn i'r Praetoriwm, a gofynnodd i Iesu, “O ble'r wyt ti'n dod?” Ond ni roddodd Iesu ateb iddo.

Darllenwch bennod gyflawn Ioan 19

Gweld Ioan 19:9 mewn cyd-destun