Hen Destament

Testament Newydd

Effesiaid 5:23 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

oherwydd y gŵr yw pen y wraig, fel y mae Crist hefyd yn ben yr eglwys; ac ef yw Gwaredwr y corff.

Darllenwch bennod gyflawn Effesiaid 5

Gweld Effesiaid 5:23 mewn cyd-destun