Hen Destament

Testament Newydd

Actau 24:13 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

ac ni allant brofi i ti y cyhuddiadau y maent yn eu dwyn yn awr yn fy erbyn i.

Darllenwch bennod gyflawn Actau 24

Gweld Actau 24:13 mewn cyd-destun