Hen Destament

Testament Newydd

Actau 2:26 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

Am hynny llawenychodd fy nghalon a gorfoleddodd fy nhafod,ie, a bydd fy nghnawd hefyd yn preswylio mewn gobaith;

Darllenwch bennod gyflawn Actau 2

Gweld Actau 2:26 mewn cyd-destun