Hen Destament

Testament Newydd

Actau 18:9 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

Dywedodd yr Arglwydd wrth Paul un noson, trwy weledigaeth, “Paid ag ofni, ond dal ati i lefaru, a phaid â thewi;

Darllenwch bennod gyflawn Actau 18

Gweld Actau 18:9 mewn cyd-destun