Hen Destament

Testament Newydd

Actau 1:12 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

Yna dychwelsant i Jerwsalem o'r mynydd a elwir Olewydd, sydd yn agos i Jerwsalem, daith Saboth oddi yno.

Darllenwch bennod gyflawn Actau 1

Gweld Actau 1:12 mewn cyd-destun