Hen Destament

Testament Newydd

2 Pedr 3:17 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

Ond yr ydych chwi, gyfeillion annwyl, yn gwybod am y pethau hyn eisoes. Byddwch ar eich gwyliadwriaeth, felly, rhag ichwi gael eich ysgubo ymaith gan gyfeiliornad rhai afreolus, a syrthio o'ch safle cadarn.

Darllenwch bennod gyflawn 2 Pedr 3

Gweld 2 Pedr 3:17 mewn cyd-destun