Hen Destament

Testament Newydd

2 Corinthiaid 7:12 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

Felly, er i mi yn wir ysgrifennu atoch, nid o achos y sawl a wnaeth y cam, nac o achos y sawl a'i dioddefodd, y gwneuthum hynny, ond er mwyn amlygu i chwi, yng ngŵydd Duw, gymaint yw eich ymroddiad trosom.

Darllenwch bennod gyflawn 2 Corinthiaid 7

Gweld 2 Corinthiaid 7:12 mewn cyd-destun