Hen Destament

Testament Newydd

2 Corinthiaid 2:17 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

Oherwydd nid pedlera gair Duw yr ydym ni fel y gwna cynifer, ond llefaru fel dynion didwyll, fel cenhadon Duw, a hynny yng ngŵydd Duw, yng Nghrist.

Darllenwch bennod gyflawn 2 Corinthiaid 2

Gweld 2 Corinthiaid 2:17 mewn cyd-destun