Hen Destament

Testament Newydd

2 Corinthiaid 1:1 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

Paul, apostol Crist Iesu trwy ewyllys Duw, a'r brawd Timotheus, at eglwys Dduw sydd yng Nghorinth, ynghyd â'r holl saint ar hyd a lled Achaia.

Darllenwch bennod gyflawn 2 Corinthiaid 1

Gweld 2 Corinthiaid 1:1 mewn cyd-destun