Hen Destament

Testament Newydd

1 Thesaloniaid 4:2 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

Oherwydd gwyddoch pa gyfarwyddyd a roddasom ichwi oddi wrth yr Arglwydd Iesu.

Darllenwch bennod gyflawn 1 Thesaloniaid 4

Gweld 1 Thesaloniaid 4:2 mewn cyd-destun