Hen Destament

Testament Newydd

1 Corinthiaid 16:10 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

Os daw Timotheus, gofalwch ei wneud yn ddibryder yn eich plith, oherwydd y mae ef, fel minnau, yn gwneud gwaith yr Arglwydd.

Darllenwch bennod gyflawn 1 Corinthiaid 16

Gweld 1 Corinthiaid 16:10 mewn cyd-destun