Hen Destament

Testament Newydd

1 Corinthiaid 1:4 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

Yr wyf yn diolch i'm Duw bob amser amdanoch chwi, ar gyfrif y gras dwyfol a roddwyd ichwi yng Nghrist Iesu,

Darllenwch bennod gyflawn 1 Corinthiaid 1

Gweld 1 Corinthiaid 1:4 mewn cyd-destun