Hen Destament

Testament Newydd

1 Corinthiaid 1:15 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

peidied neb â dweud i chwi gael eich bedyddio i'm henw i.

Darllenwch bennod gyflawn 1 Corinthiaid 1

Gweld 1 Corinthiaid 1:15 mewn cyd-destun