Hen Destament

Testament Newydd

Y Pregethwr 4:2 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

Yna deuthum i'r casgliad ei bod yn well ar y rhai sydd eisoes wedi marw na'r rhai sy'n dal yn fyw.

Darllenwch bennod gyflawn Y Pregethwr 4

Gweld Y Pregethwr 4:2 mewn cyd-destun