Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14

Hen Destament

Testament Newydd

Sechareia 5 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

Gweledigaeth y Sgrôl yn Ehedeg

1. Edrychais i fyny eto, a gweld sgrôl yn ehedeg.

2. A dywedodd wrthyf, “Beth a weli?” Dywedais innau, “Yr wyf yn gweld sgrôl yn ehedeg, yn ugain cufydd ei hyd, a'i lled yn ddeg cufydd.”

3. Yna dywedodd wrthyf, “Dyma'r felltith sy'n mynd allan dros yr holl ddaear: yn ôl un ochr, torrir ymaith pwy bynnag sy'n lladrata; yn ôl yr ochr arall, torrir ymaith pwy bynnag sy'n tyngu anudon.

4. Fe'i hanfonaf allan,” medd ARGLWYDD y Lluoedd, “ac fe â i mewn i dŷ'r lleidr ac i dŷ'r un sy'n tyngu'n gelwyddog yn fy enw; ac fe erys yng nghanol ei dŷ a'i ddifetha, yn goed a cherrig.”

Gweledigaeth y Ddynes mewn Casgen

5. Daeth yr angel oedd yn siarad â mi a dweud wrthyf, “Edrych i fyny i weld beth yw hyn sy'n dod i'r golwg.”

6. Pan ofynnais, “Beth ydyw?” atebodd, “Casgen sy'n dod.” A dywedodd, “Dyma'u drygioni trwy'r holl ddaear.”

7. Yna codwyd y caead plwm, ac yr oedd dynes yn eistedd yn y gasgen.

8. Dywedodd yr angel, “Drygioni yw hon,” a thaflodd hi i waelod y gasgen a chau'r caead plwm arni.

9. Edrychais i fyny, a gweld dwy wraig yn dod, a'r gwynt dan eu hadenydd (yr oedd ganddynt adenydd fel adenydd garan), ac yn codi'r gasgen rhwng nefoedd a daear.

10. Yna gofynnais i'r angel oedd yn siarad â mi, “I ble maent yn mynd â'r gasgen?”

11. Dywedodd wrthyf, “I godi tŷ iddi yng ngwlad Sinar, a phan fydd yn barod fe'i gadewir yno yn ei lle priodol.”