Hen Destament

Testament Newydd

Ruth 1:2 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

Elimelech oedd enw'r dyn, Naomi oedd enw ei wraig, a Mahlon a Chilion oedd enwau'r ddau fab. Effrateaid o Fethlehem Jwda oeddent, ac aethant i wlad Moab ac aros yno.

Darllenwch bennod gyflawn Ruth 1

Gweld Ruth 1:2 mewn cyd-destun