Hen Destament

Testament Newydd

Obadeia 1:18 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

A bydd tŷ Jacob yn dân,tŷ Joseff yn fflam,a thŷ Esau yn gynnud;fe'i cyneuant a'i losgi,ac ni fydd gweddill o dŷ Esau,oherwydd llefarodd yr ARGLWYDD.

Darllenwch bennod gyflawn Obadeia 1

Gweld Obadeia 1:18 mewn cyd-destun