Hen Destament

Testament Newydd

Nehemeia 7:11 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

teulu Pahath-moab, hynny yw teuluoedd Jesua a Joab, dwy fil wyth gant un deg ac wyth;

Darllenwch bennod gyflawn Nehemeia 7

Gweld Nehemeia 7:11 mewn cyd-destun