Hen Destament

Testament Newydd

Llythyr Jeremeia 1:58 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

Bydd y cryfion yn dwyn oddi arnynt yr aur a'r arian a'r dillad sydd amdanynt, ac yn mynd â'r cwbl ymaith gyda hwy, heb iddynt fedru gwneud dim i'w diogelu eu hunain.

Darllenwch bennod gyflawn Llythyr Jeremeia 1

Gweld Llythyr Jeremeia 1:58 mewn cyd-destun