Hen Destament

Testament Newydd

Judith 8:12 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

Pwy ydych chwi, ynteu, sydd wedi rhoi Duw ar ei brawf heddiw, a sefyll yn ei le ef ymhlith pobl?

Darllenwch bennod gyflawn Judith 8

Gweld Judith 8:12 mewn cyd-destun