Hen Destament

Testament Newydd

Josua 7:15 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

A phwy bynnag a ddelir gyda'r diofryd, fe'i llosgir ef a'r cwbl a berthyn iddo, am iddo droseddu yn erbyn cyfamod yr ARGLWYDD a gwneud tro ysgeler yn Israel.’ ”

Darllenwch bennod gyflawn Josua 7

Gweld Josua 7:15 mewn cyd-destun