Hen Destament

Testament Newydd

Josua 16:5 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

Dyma derfyn yr Effraimiaid yn ôl eu tylwythau: yr oedd terfyn eu hetifeddiaeth yn ymestyn o Ataroth-adar yn y dwyrain hyd Beth-horon Uchaf;

Darllenwch bennod gyflawn Josua 16

Gweld Josua 16:5 mewn cyd-destun