Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52

Hen Destament

Testament Newydd

Jeremeia 46 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

Trechu'r Aifft yn Carchemis

1. Dyma air yr ARGLWYDD, a ddaeth at y proffwyd Jeremeia ynglŷn â'r cenhedloedd,

2. am yr Aifft, ynglŷn â lluoedd Pharo Necho brenin yr Aifft pan oeddent yn Carchemis yn ymyl yr Ewffrates, wedi i Nebuchadnesar brenin Babilon eu gorchfygu yn y bedwaredd flwyddyn i Jehoiacim fab Joseia, brenin Jwda:

3. “Cymerwch fwcled a tharian,ewch yn eich blaen i'r frwydr.

4. Cenglwch y ceffylau,marchogwch y meirch,safwch yn barod, pawb â'i helm,gloywch eich gwaywffyn,gwisgwch eich llurigau.

5. Beth a welaf? Y maent mewn braw,ciliant yn ôl, lloriwyd eu cedyrn;ffoesant ar ffrwst, heb edrych yn ôl;dychryn ar bob llaw!” medd yr ARGLWYDD.

6. “Ni all y buan ffoi,na'r cadarn ddianc;tua'r gogledd ar lan yr Ewffratesy baglant ac y syrthiant.

7. “Pwy yw hon sy'n codi fel y Neil,fel afonydd â'u dyfroedd yn dygyfor?

8. Yr Aifft sy'n codi fel y Neil,fel afonydd â'u dyfroedd yn dygyfor.Ac meddai, ‘Fe godaf a gorchuddio'r ddaear;dinistriaf bob dinas a'i thrigolion.’

9. Ymlaen, chwi feirch;rhuthrwch, chwi gerbydau rhyfel.Allan, chwi wŷr cedyrn—Ethiopiaid a gwŷr Put, sy'n dwyn tarian;gwŷr o Lydia, sy'n arfer tynnu bwa.

10. Hwn yw dydd ARGLWYDD Dduw'r Lluoedd,dydd dialedd i ddial ar ei elynion.Ysa'r cleddyf nes syrffedu;meddwa ar eu gwaed.Canys bydd ARGLWYDD Dduw'r Lluoedd yn cynnal aberthyng ngwlad y gogledd, wrth afon Ewffrates.

11. Dos i fyny i Gilead, a chymer falm,O wyryf, ferch yr Aifft;yn ofer y cymeraist gyffuriau lawer,canys ni fydd gwellhad i ti.

12. Fe glyw'r cenhedloedd am dy waradwydd,ac y mae dy waedd yn llenwi'r ddaear;cadarn yn syrthio yn erbyn cadarn,a'r ddau'n cwympo gyda'i gilydd.”

Dyfodiad Nebuchadnesar

13. Dyma'r gair a lefarodd yr ARGLWYDD wrth y proffwyd Jeremeia pan oedd Nebuchadnesar brenin Babilon ar ddod i daro gwlad yr Aifft:

14. “Mynegwch yn yr Aifft, cyhoeddwch yn Migdol,hysbyswch yn Noff ac yn Tahpanhes;dywedwch, ‘Saf, a bydd barod,canys y mae cleddyf yn ysu o'th amgylch.’

15. Pam yr ysgubwyd Apis ymaith,a pham na ddaliodd dy darw ei dir?Yr ARGLWYDD a'i bwriodd i lawr.

16. Parodd i luoedd faglu a syrthioy naill yn erbyn y llall.Dywedasant, ‘Cyfodwch,dychwelwn at ein pobl,i wlad ein genedigaeth,rhag cleddyf y gorthrymwr.’

17. Rhowch yn enw ar Pharo brenin yr Aifft,‘Y Broliwr a gollodd ei gyfle’.

18. Cyn wired â'm bod yn fyw,” medd y Brenin— ARGLWYDD y Lluoedd yw ei enw—“fe ddaw, fel Tabor ymhlith y mynyddoedd,a Charmel uwchlaw'r môr.

19. Casgla iti becyn ar gyfer caethglud,ti, drigiannydd yr Aifft;canys bydd Noff yn anghyfannedd;fe'i difethir, a bydd heb breswylydd.

20. “Heffer gyda'r brydferthaf yw'r Aifft,ond daeth cleren o'r gogledd arni.

21. Yr oedd ei milwyr cyflog yn ei chanolfel lloi pasgedig;a throesant hwythau hefyd ymaith,a ffoi ynghyd, heb oedi;canys daeth dydd eu gofid arnynt,ac awr eu cosbi.

22. Y mae ei sŵn fel sarff yn hisian,canys daeth y gelyn yn llu,daeth yn ei herbyn â bwyeill;fel rhai yn cymynu coed,

23. torrant i lawr ei choedydd,” medd yr ARGLWYDD.“Canys ni ellir eu rhifo;y maent yn amlach eu rhif na locustiaid,heb rifedi arnynt.

24. Cywilyddir merch yr Aifft,a'i rhoi yng ngafael pobl y gogledd.”

Yr ARGLWYDD yn Gwaredu ei Bobl

25. Dywedodd ARGLWYDD y Lluoedd, Duw Israel, “Byddaf yn cosbi Thebes, a Pharo a'r Aifft, a'i duwiau a'i brenhinoedd, Pharo a'r rhai sy'n ymddiried ynddo.

26. Rhof hwy yng ngafael y rhai sy'n ceisio'u heinioes, yng ngafael Nebuchadnesar brenin Babilon, ac yng ngafael ei weision; ac wedi hynny cyfanheddir hi fel o'r blaen,” medd yr ARGLWYDD.

27. “Ond tydi, fy ngwas Jacob, paid ag ofni;paid ag arswydo, Israel;canys dyma fi'n dy achub o bell,a'th had o wlad eu caethiwed.Bydd Jacob yn dychwelyd ac yn cael llonydd;bydd yn esmwyth arno, ac ni fydd neb i'w ddychryn.

28. Tydi, fy ngwas Jacob, paid ag ofni,” medd yr ARGLWYDD,“canys yr wyf fi gyda thi;gwnaf ddiwedd ar yr holl genhedloeddy gyrrais di atynt;ond ni wnaf ddiwedd arnat ti.Disgyblaf di mewn barn,ni'th adawaf yn ddi-gosb.”