Hen Destament

Testament Newydd

Gweddi Manasse 1:13 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

Gofyn yr wyf, a deisyf arnat,arbed fi, O Arglwydd, arbed fi.Paid â'm difetha i gyda'm troseddau;paid â llidio'n dragwyddol wrthyf, na chadw drygioni mewn stôr imi;paid â'm condemnio i barthau isaf y ddaear;oherwydd Duw yr edifeiriol wyt ti, O Arglwydd.

Darllenwch bennod gyflawn Gweddi Manasse 1

Gweld Gweddi Manasse 1:13 mewn cyd-destun