Hen Destament

Testament Newydd

Genesis 42:22 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

Dywedodd Reuben, “Oni ddywedais wrthych, ‘Peidiwch â gwneud cam â'r bachgen’? Ond ni wrandawsoch, ac yn awr rhaid ateb am ei waed.”

Darllenwch bennod gyflawn Genesis 42

Gweld Genesis 42:22 mewn cyd-destun