Hen Destament

Testament Newydd

Genesis 15:17 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

Yna wedi i'r haul fachlud, ac iddi dywyllu, ymddangosodd ffwrn yn mygu a ffagl fflamllyd yn symud rhwng y darnau hynny.

Darllenwch bennod gyflawn Genesis 15

Gweld Genesis 15:17 mewn cyd-destun