Hen Destament

Testament Newydd

Esra 5:9 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

Yna gofynasom i'r henuriaid, ‘Pwy a roes ganiatâd i chwi ailadeiladu'r tŷ hwn a gorffen ei goedio?’

Darllenwch bennod gyflawn Esra 5

Gweld Esra 5:9 mewn cyd-destun