Penodau

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8

Hen Destament

Testament Newydd

Caniad Solomon 6 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

1. O ti, y decaf o ferched,ple'r aeth dy gariad?Pa ffordd yr aeth dy gariad,inni chwilio amdano gyda thi?

2. Fe aeth fy nghariad i lawr i'w ardd,i'r gwelyau perlysiau,i ofalu am y gerddi,ac i gasglu'r lilïau.

3. Yr wyf fi'n eiddo fy nghariad,ac yntau'n eiddof finnau;y mae'n bugeilio ymysg y lilïau.

Y Pumed Caniad

4. Yr wyt yn brydferth fel Tirsa, f'anwylyd,yn hardd fel Jerwsalem,mor urddasol â llu banerog.

5. Tro dy lygaid oddi wrthyf,y maent yn fy nghyffroi;y mae dy wallt fel diadell o eifryn dod i lawr o Fynydd Gilead.

6. Y mae dy ddannedd fel diadell o ddefaidyn dod i fyny o'r olchfa,y cwbl ohonynt yn efeilliaid,heb un yn amddifad.

7. Y tu ôl i'th orchudd y mae dy arlaisfel darn o bomgranad.

8. Er bod trigain o freninesaua phedwar ugain o ordderchwragedd,a llancesau na ellir eu rhifo,

9. y mae fy ngholomen, yr un berffaith,ar ei phen ei hun,unig blentyn ei mam,y lanaf yng ngolwg yr un a esgorodd arni.Gwelodd y merched hi a'i galw'n ddedwydd,ac y mae breninesau a gordderchwragedd yn ei chlodfori.

10. Pwy yw hon sy'n ymddangos fel y wawr,yn brydferth fel y lloer, yn ddisglair fel yr haul,yn urddasol fel llu banerog?

11. Euthum i lawr i'w ardd gnaui edrych ar ffrwythau'r dyffryn,a gweld a oedd y winwydden yn blaguro,a blodau ar y pomgranadau.

12. Ni wyddwn y cawn fy rhoiyng ngherbydau perthnasau'r tywysog.

13. Tyrd yn ôl, tyrd yn ôl, Sulames!Tyrd yn ôl, tyrd yn ôl, gad inni dy weld.O fel yr hoffwch edrych ar y Sulamesyn dawnsio rhwng y rhengoedd!