Penodau

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8

Hen Destament

Testament Newydd

Caniad Solomon 2 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

1. Yr wyf fel rhosyn Saron,fel lili'r dyffrynnoedd.

2. Ie, lili ymhlith drainyw f'anwylyd ymysg merched.

3. Fel pren afalau ymhlith prennau'r goedwigyw fy nghariad ymysg y bechgyn.Yr oeddwn wrth fy modd yn eistedd yn ei gysgod,ac yr oedd ei ffrwyth yn felys i'm genau.

4. Cymerodd fi i'r gwindy,gyda baner ei gariad drosof.

5. Rhoddodd imi rawnwin i'w bwyta,a'm hadfywio ag afalau,oherwydd yr oeddwn yn glaf o gariad.

6. Yr oedd ei fraich chwith dan fy mhen,a'i fraich dde yn fy nghofleidio.

7. Ferched Jerwsalem, yr wyf yn ymbil arnochyn enw iyrchod ac ewigod y maes.Peidiwch â deffro na tharfu fy nghariadnes y bydd yn barod.

Yr Ail Ganiad

8. Ust! dyma fy nghariad,dyma ef yn dod;y mae'n neidio ar y mynyddoedd,ac yn llamu ar y bryniau.

9. Y mae fy nghariad fel gafrewig,neu hydd ifanc;dyna ef yn sefyll y tu allan i'r mur,yn edrych trwy'r ffenestri,ac yn syllu rhwng y dellt.

10. Y mae fy nghariad yn galw arnaf ac yn dweud wrthyf,“Cod yn awr, f'anwylyd,a thyrd, fy mhrydferth;

11. oherwydd edrych, aeth y gaeaf heibio,ciliodd y glaw a darfu;

12. y mae'r blodau'n ymddangos yn y meysydd,daeth yn amser i'r adar ganu,ac fe glywir cân y durtur yn ein gwlad;

13. y mae'r ffigysbren yn llawn ffigys ir,a blodau'r gwinwydd yn gwasgaru aroglau peraidd.Cod yn awr, f'anwylyd,a thyrd, fy mhrydferth.”

14. Fy ngholomen, sydd yn encilion y graig,yng nghysgod y clogwyni,gad imi weld dy wyneb,a chlywed dy lais,oherwydd y mae dy lais yn swynol,a'th wyneb yn brydferth.

15. Daliwch inni'r llwynogod,y llwynogod bychain,sy'n difetha'r gwinllannoeddpan yw'r blodau ar y gwinwydd.

16. Y mae fy nghariad yn eiddo i mi,a minnau'n eiddo iddo ef;y mae'n bugeilio'i braidd ymysg y lilïau.

17. Cyn i awel y dydd godi,ac i'r cysgodion ddiflannu,tro ataf, fy nghariad,a bydd yn debyg i afrewigneu hydd ifanc ar y mynyddoedd ysgythrog.