Hen Destament

Testament Newydd

2 Samuel 14:33 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

Yna daeth Joab at y brenin ac adrodd yr hanes wrtho, a galwodd yntau Absalom ato; ac wedi iddo ddod at y brenin, moesymgrymodd iddo â'i wyneb i'r llawr o flaen y brenin, a rhoddodd y brenin gusan i Absalom.

Darllenwch bennod gyflawn 2 Samuel 14

Gweld 2 Samuel 14:33 mewn cyd-destun