Hen Destament

Testament Newydd

1 Samuel 26:1 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

Daeth y Siffiaid at Saul i Gibea a dweud, “Onid yw Dafydd yn llechu ym mryn Hachila gyferbyn â Jesimon?”

Darllenwch bennod gyflawn 1 Samuel 26

Gweld 1 Samuel 26:1 mewn cyd-destun