Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29

Hen Destament

Testament Newydd

1 Cronicl 24 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

Gwaith yr Offeiriaid

1. Dyma ddosbarthiadau meibion Aaron. Meibion Aaron: Nadab, Abihu, Eleasar ac Ithamar.

2. Bu farw Nadab ac Abihu yn ddi-blant, a'u tad eto'n fyw; felly daeth Eleasar ac Ithamar yn offeiriaid.

3. Gyda chymorth Sadoc o feibion Eleasar ac Ahimelech o feibion Ithamar, gosododd Dafydd hwy yn eu swyddi ar gyfer eu gwasanaeth.

4. Gan fod mwy o ddynion blaenllaw ymysg meibion Eleasar na meibion Ithamar, rhannwyd hwy fel hyn: o feibion Eleasar, un ar bymtheg o bennau-teuluoedd, ac o feibion Ithamar, wyth.

5. Dosbarthwyd y naill a'r llall trwy goelbren, gan fod swyddogion y cysegr a swyddogion Duw o blith meibion Eleasar a meibion Ithamar.

6. Cofrestrwyd eu henwau gan Semaia fab Nathaneel, ysgrifennydd o lwyth Lefi, yng ngŵydd y brenin, y swyddogion, Sadoc yr offeiriad, Ahimelech fab Abiathar, a phennau-teuluoedd yr offeiriaid a'r Lefiaid, a dewiswyd un teulu o feibion Eleasar ac un o feibion Ithamar.

7. Syrthiodd y coelbren cyntaf ar Jehoiarib, yr ail ar Jedaia,

8. y trydydd ar Harim, y pedwerydd ar Seorim,

9. y pumed ar Malcheia, y chweched ar Mijamin,

10. y seithfed ar Haccos, yr wythfed ar Abeia,

11. y nawfed ar Jesua, y degfed ar Sechaneia,

12. yr unfed ar ddeg ar Eliasib, y deuddegfed ar Jacim,

13. y trydydd ar ddeg ar Huppa, y pedwerydd ar ddeg ar Jesebeab,

14. y pymthegfed ar Bilga, yr unfed ar bymtheg ar Immer,

15. yr ail ar bymtheg ar Hesir, y deunawfed ar Affses,

16. y pedwerydd ar bymtheg ar Pethaheia, yr ugeinfed ar Jehesecel,

17. yr unfed ar hugain ar Jachin, yr ail ar hugain ar Gamul,

18. y trydydd ar hugain ar Delaia, y pedwerydd ar hugain ar Maaseia.

19. Swyddogaeth y rhain yn y gwasanaeth oedd dod i mewn i dŷ Dduw yn ôl y drefn a osodwyd gan Aaron eu tad, fel y gorchmynnwyd iddo gan ARGLWYDD Dduw Israel.

Rhestr o'r Lefiaid

20. Dyma weddill meibion Lefi. O feibion Amram: Subael; o feibion Subael: Jehdeia;

21. o Rehabia a'i feibion: Issia yn gyntaf;

22. o'r Ishariaid: Selomoth; o feibion Selomoth: Jahath.

23. Meibion Hebron: Jereia yn gyntaf, Amareia yn ail, Jahasiel yn drydydd a Jecameam yn bedwerydd.

24. O feibion Ussiel: Micha; o feibion Micha: Samir.

25. Brawd Micha oedd Issia. O feibion Issia: Sechareia.

26. Meibion Merari: Mahli a Musi. Meibion Jaasei: Beno.

27. Meibion Merari trwy Jaaseia: Beno, Soham, Saccur ac Ibri.

28. O Mahli: Eleasar, a oedd yn ddi-blant.

29. O Cis, meibion Cis: Jerahmeel.

30. Meibion Musi: Mahli, Eder a Jerimoth. Y rhain oedd y Lefiaid yn ôl eu teuluoedd.

31. Ac yn union fel y gwnaeth eu brodyr, meibion Aaron, fe fwriodd yr hen a'r ifanc goelbrennau yng ngŵydd y Brenin Dafydd, Sadoc, Ahimelech a phennau-teuluoedd yr offeiriaid a'r Lefiaid.