Hen Destament

Testament Newydd

Titus 2:6 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Yn yr un modd, cymell y dynion ifainc i arfer hunanddisgyblaeth.

Darllenwch bennod gyflawn Titus 2

Gweld Titus 2:6 mewn cyd-destun