Hen Destament

Testament Newydd

Philipiaid 1:18 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Ond pa waeth? Y naill ffordd neu'r llall, p'run ai mewn rhith ynteu mewn gwirionedd, y mae Crist yn cael ei gyhoeddi, ac yr wyf yn gorfoleddu yn hyn. Ie, a gorfoleddu a wnaf hefyd,

Darllenwch bennod gyflawn Philipiaid 1

Gweld Philipiaid 1:18 mewn cyd-destun