Hen Destament

Testament Newydd

Mathew 6:20 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Casglwch ichwi drysorau yn y nef, lle nad yw gwyfyn na rhwd yn difa, a lle nad yw lladron yn torri trwodd nac yn lladrata.

Darllenwch bennod gyflawn Mathew 6

Gweld Mathew 6:20 mewn cyd-destun