Hen Destament

Testament Newydd

Luc 1:66 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

a chadwyd hwy ar gof gan bawb a glywodd amdanynt. “Beth gan hynny fydd y plentyn hwn?” meddent. Ac yn wir yr oedd llaw'r Arglwydd gydag ef.

Darllenwch bennod gyflawn Luc 1

Gweld Luc 1:66 mewn cyd-destun