Hen Destament

Testament Newydd

Jwdas 1:9 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Pan oedd Mihangel, yr archangel, mewn ymryson â'r diafol yn dadlau am gorff Moses, ni feiddiodd gyhoeddi barn a fyddai'n sarhau'r diafol; yn hytrach dywedodd, “Cerydded yr Arglwydd di.”

Darllenwch bennod gyflawn Jwdas 1

Gweld Jwdas 1:9 mewn cyd-destun