Hen Destament

Testament Newydd

Jwdas 1:21 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

cadwch eich hunain yng nghariad Duw, gan ddisgwyl am i'n Harglwydd Iesu Grist yn ei drugaredd roi ichwi fywyd tragwyddol.

Darllenwch bennod gyflawn Jwdas 1

Gweld Jwdas 1:21 mewn cyd-destun