Hen Destament

Testament Newydd

Jwdas 1:12 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Dyma'r rhai sydd yn feflau yn eich cariad-wleddoedd, yn cydeistedd â chwi yn ddigywilydd, bugeiliaid sy'n eu pesgi eu hunain. Cymylau heb ddŵr ydynt, yn cael eu chwythu ymaith gan wyntoedd; coed yr hydref, yn ddiffrwyth ac wedi eu diwreiddio, ddwywaith yn farw;

Darllenwch bennod gyflawn Jwdas 1

Gweld Jwdas 1:12 mewn cyd-destun