Hen Destament

Testament Newydd

Ioan 9:16 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Felly dywedodd rhai o'r Phariseaid, “Nid yw'r dyn hwn o Dduw; nid yw'n cadw'r Saboth.” Ond meddai eraill, “Sut y gall dyn sy'n bechadur wneud y fath arwyddion?” Ac yr oedd ymraniad yn eu plith,

Darllenwch bennod gyflawn Ioan 9

Gweld Ioan 9:16 mewn cyd-destun