Hen Destament

Testament Newydd

Galatiaid 2:9 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

A dyma Iago a Ceffas ac Ioan, y gwŷr a gyfrifir yn golofnau, yn cydnabod y gras oedd wedi ei roi i mi, ac yn estyn i Barnabas a minnau ddeheulaw cymdeithas, ac yn cytuno ein bod ni i fynd at y Cenhedloedd a hwythau at yr Iddewon.

Darllenwch bennod gyflawn Galatiaid 2

Gweld Galatiaid 2:9 mewn cyd-destun