Hen Destament

Testament Newydd

Galatiaid 2:15 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Yr ydym ni wedi'n geni yn Iddewon, nid yn bechaduriaid o'r Cenhedloedd.

Darllenwch bennod gyflawn Galatiaid 2

Gweld Galatiaid 2:15 mewn cyd-destun