Hen Destament

Testament Newydd

Effesiaid 6:22 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Yr wyf yn ei anfon atoch yn unswydd ichwi gael gwybod am ein hynt, ac er mwyn iddo ef eich calonogi.

Darllenwch bennod gyflawn Effesiaid 6

Gweld Effesiaid 6:22 mewn cyd-destun